English
Italiano
Deutsch
Prva stran

VIDEO

odprto od aprila do oktobra ob nedeljah in praznikih
11-12.30 / 15-17

Po dogovoru z upravitelji, obiski za skupine v drugih terminih.

Info : (0039) 040327122
uradne ure ob delavnikih

Repen, 31
Repentabor-Monrupino
Trst-Trieste-TriestKRAŠKA HIŠA v Repnu, je dobro ohranjen primer značilne kraške ljudske arhitekture, ki znotraj zaključenega borjača - dvorišča združuje bivalne in gospodarske prostore. Hišo na številki 31 so leta 1968 odkupili člani Zadruge Naš Kras z namenom, da domačijo ohranijo v svoji arhitekturni prvobitnosti in jo odprejo javnosti kot muzej nekdanjega načina življenja prebivalcev Krasa.
Značilni arhitektonski elementi domačije so:

 • kamnita, s SKRLAMI krita STREHA
 • mogočen DIMNIK
 • GANK
 • KAMNITI PODBOJIvrat
 • s kamnom okvirjena OKNA z železnimi križi
 • VODNJAK - štirna
 • visok ZID, ki brani borjač pred burjo
 • KAMNITI PORTAL – kaluna, z lesenimi vrati, ki krasi vhod na dvorišče hiše.

  Tako urejene domačije se iz svojih mladih let spominjajo številni starejši Kraševci, mlajšim pa predstavlja zanimiv primer nekdanje bivalne kulture Krasa, enega izmed prostorov, ki ga naseljujemo Slovenci v Italiji. Hiša z gospodarskimi prostori in borjačem ni točno datirana, najverjetneje sega v zadnje dvajsetletje 18. stoletja. Njen današnji videz sega v leto 1831, ko je bila zadnjič dozidana in preurejena. Novejši posegi so bili opravljeni izključno v konzervativne namene. Domačija ohranja po svoji skromnosti izgled nekdanjih bivališč na Krasu, ki jih je zaznamovala predvsem uporaba kamna v gradbene in ornamentalne namene. Ena izmed značilnosti kraških domačij je tudi velika funkcionalnost njenih prostorov, tako gospodarskih kot bivalnih.

  BIVALNI DEL obsega KUHINJO - hišo v pritličju, v nadstropju pa SPALNICO in KAŠČO - na podu, v kateri so pogosto spali starejši člani družine ali otroci, čeprav je bila funkcija tega prostora dvojna: v shrambi so namreč tudi hranili poljske pridelke, npr. pšenico, ječmen, krompir in orehe. Kuhinja je tlakovana s klesanimi skrlami; velik del zavzema v njej preprosto, privzdignjeno ognjišče odprtega mediteranskega tipa nad njim pa napa z značilnimi lesenimi poličkami in okrasnimi zavesicami - tornakaminom. Ob ognjišču ima svoj prostor tudi krušna peč. Za kraško kuhinjo je poleg okenske niše zelo značilna stenska niša - škafenca, s polico za vrče in škaf z vodo.

 • Razstavljeno posodje in predmeti so originalni; v prvih letih po odprtju muzeja so jih v domači in okoliških vaseh zbirali člani Zadruge Naš Kras. Isto velja za opremo ostalih prostorov, na primer spalnice, kjer stoji ob zakonski postelji za poldrugo peršono značilna zibelka, ob steni pa kraška poročna skrinja. Rjuhe na ležišču so iz domačega platna, odeje iz domače preje. Na postelji je značilna žimnica iz koruznega lubja – lubenca.

  V GOSPODARSKIH PROSTORIH ( VINSKA KLET – hram/HLEV –štala/KAŠČA – na podu) bo obiskovalec muzeja lahko spoznal dejavnosti, s katerimi se je v preteklosti ukvarjal kraški človek in ki so mu zagotavljale osnovno preživetje; razstavljeno orodje in predmeti predstavljajo izseke iz najpogostejših dejavnosti: VINOGRADNIšTVO, ŽIVINOREJA, POLJEDELSTVO.

 • Nekdanji SENIK - na štali - nad hlevom je danes namenjen začasnim razstavam. Na borjaču se dviga tudi nekdanji SKEDENJ, v katerem je kmet trebil in odbiral svoje pridelke, ko jih je prinesel s polja. V skednju je svoj prostor imel voz , ob njem pa še razno gospodarsko orodje. Skedenj je bil kmalu po odprtju muzeja preurejen v razstavno galerijo, kjer se vrstijo najrazličnejše postavitve del domačih in tujih umetnikov.

  Borjač in hiša sta odprta različnim vrstam dogajanja: od prikazovanja ljudskih običajev do gostovanja razstav v Kraški galeriji, predstavitev knjig, literarnih nastopov in koncertov. Muzej Kraška hiša je obiskovalcem odprt ob nedeljah in praznikih (11-12.30/15-17) od aprila do oktobra, v ostalih mesecih ali drugačnih terminih pa po dogovoru z upravitelji.


 • Copyright © 2006 kraskahisa.com All Rights Reserved. - webdesigner & webmaster by ARTEVIDEO.eu - info@artevideo.eu - mail system